FORMULARZ REKRUTACYJNY
udziału w Projekcie „Podnieś swoje kompetencje ICT”
  1. Dane uczestnika

  1. Dane kontaktowe

  1. Dane dodatkowe

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) na potrzeby procesu rekrutacji.